1397/04/25 در ساعت 17:09:42

عمل جراحی جلو آوردن چانه همراه با افزایش ارتفاع چانه

بیمار خانم جوان با شکایت عقب بودن چانه و زاویه نامناسب لب و چانه

عمل جراحی جلو آوردن چانه همراه با افزایش ارتفاع چانه

توضیحات در صفحه جراحی فک و صورت

جراحی بینی (تعداد) جراحی فک (تعداد) زیبایی (تعداد)
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%