شکستگی های فک و صورت

آسیب های فک و صورت

دکتر محسن عباسی
شکستگیهای فک و صورت
در اثر وارد آمدن ضربه سنگین به استخوانهای صورت، شکستگی رخ می دهد. این ضربات بیشتر در اثر  تصادفات رانندگی، ضرب و شتم، سقوط از ارتفاع و ... روی می دهند.
شکستگی های فک و صورت باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل زیبایی، جویدن و تکلم می شوند که باید در اولین فرصت درمان شوند.
درمان شکستگیهای فک به دو صورت انجام می شود:
1- در صورتیکه شکستگی خفیف باشد می توان انرا به صورت سرپایی و در مطب درمان کرد.
2- در صورتیکه شکستگی شدید باشد، درمان باید در اتاق عمل و تحت بیهوشی انجام شود.
علائم شایع شکستگی استخوانهای فک و صورت عبارتند از:
تورم، کبودی، درد، لقی دندانها و در مواردی می تواند همراه با پارگی پوست یا مخاط دهان باشد. 

جهت درمان شکستگیهای فک و صورت از پیچ و پلیتهای تیتانیومی استفاده می شود که به علت بی ضرر بودن می توانند بدون هیچ عارضه ای تا آخر عمر در بدن باقی بمانند.

شکستگی فک

بیمار خانم ۳۰ ساله که در اثر جراحی دندان عقل فک پایین دچار شکستگی فک شده بود.

طی یک عمل جراحی یکساعته تحت بی هوشی، شکستگی جا انداخته شد و با دو قطعه پلیت تیتانیومی ثابت گردید.

 

TREATMENT OF A MANDIBULAR ANGLE FX DUE TO IMPACTED TOOTH SURGERY.

0%