بازسازی فکین

بازسازی فکین

دکتر محسن عباسی 
Dr Mohsen Abbasi
بازسازی استخوان
پس از کشیده شدن دندان، استخوان فک به سرعت دچار تحلیل شده ارتفاع و ضخامت آن کم می شود. این تحلیل در 6 ماه اول نزدیک به 50 درصد می باشد. بنابراین به طور جدی توصیه می شود در صورتیکه قصد دارید به جای دندان کشیده شده ایمپلنت بگذارید، این کار باید به سرعت و در همان زمان کشیدن دندان انجام شود. 
گذاشتن پپروتز متحرک (دست دندان) باعث افزایش سرعت تحلیل استخوان می شود. 
در افرادی که به علت نگذاشتن ایمپلنت دچار تحلیل استخوان شده اند، راههایی جهت ساخت مجدد استخوان وجود دارد:
1- پیوند پودر استخوان:  
در صورتیکه تحلیل استخوان خفیف باشد، می توان از پودر استخوان استفاده نمود. در موارد تحلیل شدید پودر استخوان کارایی نداشته و تاثیری در ساخت استخوان جدید ندارد.
پودر استخوانها انواع مختلفی دارند. بعضی از حیوانات گرفته می شوند مثل گاو و برخی در آزمایشگاه ساخته می شوند. 
2- پیوند استخوان از فک:
در مواردی که تحلیل استخوان شدید باشد ولی فقط در حد 1 یا 2 دندان بخواهیم ایمپلنت بگذاریم، بهتدین منبع استخوان پیوندی، استخوان فک خود بیمار است. در این روش که با بی حسی موضعی و در مطب انجام می شود، قطعه کوچکی از استخوان چانه یا عقب فک پایین برداشته می شود و در ناحیه ای استخوان وجود ندارد گذاشته و با پیچ ثابت می شود. چها ماه پس از این جراحی، می توان در این ناحیه ایمپلنت گذاشت. این برداشت استخوان به هیچ وجه باعت تغییری در فرم ظاهری فک و چانه نمی شود. 
3- پیوند استخوان از لگن:
در حالتی که تحلیل بسیار شدید در ناحیه بزرگی از فک وجود داشته باشد، مثلاً کل فک بالا یا پایین، ناگزیر باید از پیوند استخوان از لگن استفاده کرد. این عمل تحت بیهوشی و در بیمارستان انجام شده و نتایج بسیار خوبی دارد. پیوند استخوان از لگن باعث آسیب لگن نمی شود.  
عمل بازسازی استخوان کاملاً تخصصی بوده و باید با دقت و مهارت انجام شود.
بنابراین جهت اجتناب از تحلیل استخوان و انجام اعمال جراحی مختلف جهت بازسازی آن، بهترین کار اینست که در صورتیکه قرار است دندان کشیده شود، همزمان و در همان جلسه ایمپلنت گذاشته شود. این کار مزایای زیادی دارد از جمله:
1- جلوگیری از تحلیل استخوان
2- کاهش تعداد دفعات بی حسی و جراحی- در این روش با یک بار بیحسی دندان کشیده شده و ایمپلنت گذاشته می شود.
3- کاهش زمان درمان
4- نتایج بسیار بهتر درمان از نظر زیبایی و دوام ایمپلنت
ما در مرکز خود با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژیها مثل ایمپلنت دیجیتال درمان ایمپلنت را در حداقل زمان ممکن انجام می دهیم.
0%